COPIII MONTESSORI

Educația este un process de pregătire pentru viață protejând potențialul necunoscut al fiecărui individ și nevoia sa de mișcare în vederea împlinirii acestui potențial. Reprezintă cheia către armonia socială, pace și cooperare intrasocială între indivizi și grupuri în vederea îmbunătățirii calității vieții.

Mediul CECM se străduiește să demonstreze valori demne de strădania fiecărui copil. Printre aceste valori respectul – pentru demnitatea umană a propriei persoane și a celorlalți cât și pentru mediu – este de bază.

INTRĂ PE SITE